BoerenWijs sponseren?

Sponsor BoerenWijs

Kinderen weten vaak weinig over het boerenbedrijf. Sowieso komen ze nog maar zelden in contact met de natuur. BoerenWijs biedt daarom praktijk gericht onderwijs op en rond de boerderij.

Onze leerboeren verzorgen lessen op hun bedrijf voor leerlingen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Tijdens zo’n les neemt de boer de kinderen mee over het bedrijf of de natuur in en laat ze zelf van alles onderzoeken en ontdekken. Zo ervaren ze spelenderwijs wat er op en rond een boerderij gebeurt. Ze komen in contact met wat leeft, groeit en bloeit door het met hun eigen handen te voelen, eraan te ruiken en ervan te genieten. Scholen erkennen het belang van deze praktijkgerichte aanpak voor een evenwichtige ontwikkeling van de leerlingen. Zeker in een tijd waarin kinderen steeds minder buiten spelen in de vrije natuur.

Imago agrarische sector versterken
Tegelijkertijd maken de leerlingen op een positieve wijze kennis met het boerenleven. Ze zien waar ons voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd. Ze zien ook dat een boer met liefde omgaat met plant en dier. Zo leren ze over de maatschappelijke waarde van het boerenbedrijf. Daarmee draagt BoerenWijs nadrukkelijk bij aan het positieve imago van de agrarische sector.

Samenwerken aan de toekomst
Duurzaamheid en kwaliteit staan hoog op onze agenda. Wij willen onze leerboeren continuïteit bieden, zodat zij verantwoord in het lesgeven op hun boerderij kunnen investeren. De kosten voor het basisonderwijs willen we zo laag mogelijk houden. Daarom zoeken we sponsors die hun naam willen verbinden aan ons initiatief. Bedrijven die met ons willen werken aan een gezond platteland waar kinderen ook in de toekomst kunnen genieten van al het moois op en rond de boerderij.

Interesse?
Wilt u BoerenWijs sponsoren? Vul dan dit formulier in. U kunt natuurlijk ook via e-mail contact met ons opnemen: secretariaat@boerenwijs.nl