Klas van basisschool Horizon Ooi uit Doesburg bij Ineke Hissink

25-03-09

Ik ben Baris en ik kom uit Doesbug ik zit op de horizon Ooi ik vond het heel erg erg erg erg erg!!!!! LEUK op de boerderij het leukste was toen we koeien gingen melken en toen we de koeien mochten voeren en aaien!!!!!!

Naam leerling: Baris
School en plaats: Doesburg Horizon Ooi